Välkommen till Pusselbiten!

Hej!

Pusselbitens förskola AB är belägen i Söderhamns kommun. Förskolan erbjuder plats till 84 barn uppdelade på fyra avdelningar i åldrarna 1-5 år.

Förskolan drivs fr.o.m. 190201 helt i privat regi som ett aktiebolag. Avdelningarna heter Grön, Gul, Röd och Blå.

Under flikarna intill hittar Ni information om vår verksamhet och om oss som jobbar här. Som förälder hittar Ni också information om det som rör det dagliga arbetet och ditt barn.  

Välkommen önskar
Pia & Monica med personal