Välkommen till Pusselbiten!

Hej!

Pusselbitens förskola är ett personalkooperativ i Söderhamns kommun som drivs i två olika driftsformer. Förskolan erbjuder plats till 80 barn uppdelade på fyra avdelningar i åldrarna 1-5 år.

Avdelningarna Grön och Gul drivs peronalkooperativt och avdelningarna Röd och Blå drivs på entreprenad. Mer information om detta hittar du bakom "Olika driftsformer".

Här hittar du också information om vår verksamhet och om oss som jobbar här. Du som förälder hittar information om det som rör det dagliga arbetet och ditt barn.  

Välkommen önskar
Pia, Monica & Annica med personal