Personal

 

   

 

Monica Tuohimaa


Delägare/förskolechef/ förskollärare på den B avdelningen

 

    

 

Pia Lindestam


Delägare/förskolechef/ förskollärare på den B avdelningen

 

    

 

Maria Leek

Förskollärare på den Gröna avdelningen 

Cissi Edström

   

 


 

Cissi Edström


Förskollärare på den Gröna avdelningen. 

 

Marie Jonsson

     

Marie Jonsson


Barnskötare på den Gröna avdelningen

Marie Danielsson

     

Marie Danielsson


Förskollärare på den Gula avdelningen.

 

 

     

Jessica Lydén

Förskollärare på den Gula avdelningen

 

 

 

 

 

     

Anette Roos


Barnskötare på den Gula avdelningen

      

       Jens Edström


Arbetar som barnskötare och är "jour" på avdelning Grön/Gul.     

Lina Hansson


Förskollärare på den Röda avdelningen

 


       

Emma Varga


Förskollärare på den Röda avdelningen.

      

Anna-Carin Östrand


Barnskötare på den Röda avdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Gawell

Barnskötare på den Röda avdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Brelin

Resurs på Röda avdelningen.

 

      

Sandra Udénius


Barnskötare på den B avdelningen

 

     

Alexandra Rööse

Arbetar som barnskötare och är "jour" på avdelning Röd/Blå.

 

Anna Larsson

     

Anna Larsson


Arbetar i köket

 

 
   
     

 Emilia Lindestam

Återkommande vikarie

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonna Tuohimaa

Återkommande vikarie