Personal

 

 

 

Monica Tuohimaa


Delägare/förskolechef/ förskollärare på den B avdelningen

 

  

 

Pia Lindestam


Delägare/förskolechef/ förskollärare på den B avdelningen

 

  

 

Lena Norberg

Förskollärare på den Gröna avdelningen 

Cissi Edström

 

 


 

Cissi Edström


Förskollärare på den Gröna avdelningen. 

 

Marie Jonsson

   

Marie Jonsson


Barnskötare på den Gröna avdelningen

Marie Danielsson

   

Marie Danielsson


Förskollärare på den Gula avdelningen.

 

 

   

Jessica Lydén

Förskollärare på den Gula avdelningen

 

 

 

 

 

   

Anette Roos


Barnskötare på den Gula avdelningen

    

     Jens Edström


Arbetar som barnskötare och är "jour" på avdelning Grön/Gul.   

Lina Hansson


Förskollärare på den Röda avdelningen

 


     

Emma Varga


Förskollärare på den Röda avdelningen.

    

Anna-Carin Östrand


Barnskötare och personlig assistent på den Röda avdelningen.

   

Rebecca Gawell

Barnskötare på den Röda avdelningen.

 

    

Sandra Udénius


Barnskötare på den B avdelningen

 

   

Alexandra Rööse

Arbetar som barnskötare och är "jour" på avdelning Röd/Blå.

 

Anna Larsson

   

Anna Larsson


Arbetar i köket

 

 
 
   

 Emilia Lindestam

Återkommande vikarie

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonna Tuohimaa

Återkommande vikarie