Driftsform och historia

 

 

Pusselbitens förskola öppnades våren 2005. Förskolan drivs i egen regi som ett aktiebolag. Med det menas att vi är vår egen huvudman och bestämmer själva över vår situation på förskolan inom ramarna för vad ekonomin tillåter. t.ex. barnantal och anställning av personal. Vi följer de riktlinjer som finns för förskoleverksamhet i Söderhamn och det ställs samma kvalitetskrav på oss som på de kommunala förskolorna. 

Våren 2010 utökades Pusselbitens förskola i samband med att förskolan flyttade till nya lokaler. Vi hade då avdelningarna Gul och Grön.

Våren 2015 behövdes fler förskoleplatser i kommunen och vi öppnade avdelning Röd och Blå. Dessa drevs på entreprenad åt Söderhamns kommun. Med det menades att kommunen var huvudman och uppdrar genom avtal med förskolan att utföra uppgifter inom utbildning enligt skollagen.

Fr.o.m 190201 tar Pusselbitens förskola AB över hela driften av verksamheten och alla fyra avdelningar

Maxtaxan gäller hos oss, lika som på övriga förskolor i kommunen.

Blanketter där ni anmäler er inkomst kan ni får hos oss, eller hämta här>> (Observera att den skall skickas till oss, och inte till kommunen som det står på blanketten!)

Adressen är:

Pusselbitens förskola AB

Hemmansvägen 19

82662 Norrala